Uvádíme článek Hospodářských novin o dotaci pro pekárnu PENAM na pravou míru

14. 3. 2018

V článku Táni Králové (a následně v tweetu pana Tomáše Zdechovského) se opět objevila řada nepřesných a v souhrnu manipulativních informací, které mají skandalizovat dotaci pro novou linku pekárny Zelená louka. Je naší povinností je uvést na pravou míru:

1) PENAM výrobou toustového chleba nejde proti spotřebě klasického pšenično-žitného chleba v ČR, jak se článek snaží naznačit. PENAM vyrábí desítky druhů běžných chlebů, které jsou v ČR tradiční a své zákazníky měly, mají a vždy mít budou. Ostatně za výrobu těchto chlebů sám PENAM sbírá řadu ocenění a do nových receptur sám investuje (např. Z jádra dobré chleby).

2) do dotačního programu se mohl přihlásit každý pekárenský subjekt. Musel být předložen projektový záměr, který následně schvalovala komise. PENAM předložil kvalitní projekt s jasnými analýzami, koncepcí a kvalitou, díky čemuž byl schválen. Redaktorka Králová toto však v rámci svého politického boje nehodlá akceptovat. Nehledě na fakt, že zamlčela, že dotace sice tvoří čtvrtinu investice, ale jen z ceny technologie. Zbytek už nezmínila. Celková investice totiž činí přes 600 milionů Kč.

3) dotace není výnosem společnosti. Je vyplacena až poté, co je celý projekt realizován, zaplacen a má po zkušebním provozu. Tj. investor musí nejprve sám celý projektový záměr realizovat a nést vlastní podnikatelské riziko.

4) konkurenční společnost citovaná v článku sice inovativní toustové chleby vyrábí, ale porovnává pomyslná jablka s hruškami. Cílem PENAMu bylo dostat výrobek na zcela nový stupeň kvality, eliminovat konzervanty a zbytečnou chemii a přinést úplně nový zážitek z toustování díky rozsáhlé analýze toustových chlebů v EU. Nejde jen a pouze o snižování soli nebo odstranění konzervantů. V tomto konkurenční výrobky neobstojí.

5) redaktorka vytváří dojem, že zákazníci nebudou mít na výběr z jiných výrobků než od PENAMu. Je to naprostý nesmysl – stačí se podívat do obchodů, kde je k dispozici široké portfolio jiných značek. Redaktorka se tím snaží svůj článek jen bulvarizovat.