Společnosti AGRO Jevišovice se daří, patří k nejvýznamnějším zemědělským firmám v regionu

11. 5. 2017

Prosperující a stabilní zemědělský podnik. Tak dnes vypadá společnost AGRO Jevišovice, která na Znojemsku provozuje rostlinnou výrobu, produkci mléka, výkrm býků a výrobu extrudovaných a krmných směsí. Vzhledem k tomu, že se v poslední době o společnosti AGRO Jevišovice, a.s. objevují různé dezinformace, rádi bychom čtenářům přinesli pohled na vývoj společnosti po změně vlastnické struktury před šesti lety.
Změna vlastníka byla mimo jiné způsobena tím, že společnost byla na pokraji úpadku, byly podány návrhy na insolvenci a stanoven správce podniku. Vlastní kapitál společnosti byl v okamžiku převzetí záporný, nový vlastník tak byl nucen snížit hodnotu základního kapitálu na zákonem požadované minimum. Po změně vlastnické struktury byla novým vlastníkem nastavena nová koncepce společnosti, která se dle dlouhodobého plánu a jednotlivých každoročních plánů přesně dodržuje. Došlo ke stabilizaci společnosti a AGRO Jevišovice, a.s. vykazuje od převzetí novým vlastníkem každoročně kladný hospodářský výsledek a plní stanovené plány.
Od roku 2011 společnost investovala celkem 390 milionů korun do základního stáda, strojového parku, nákupu pozemků a dalších investic. Jen do obnovy a rozšíření strojového parku mechanizace bylo investováno přibližně 85 mil. Kč. Pořízeno bylo osm traktorů značky New Holland, dva pásové traktory značky CASE a mnoho další zemědělské techniky, například řezačka, postřikovač, rozmetadlo, řada nakladačů, strojů na přípravu půdy, secí a sklízecí stroje. Pro rostlinnou výrobu byly vybudovány závlahy v oblasti Velkého Karlova v hodnotě 5 mil. Kč.
V rámci živočišné výroby se podnik zaměřuje na chov hovězího dobytka s tržní produkcí mléka. Došlo ke změně chovného plemene z českého strakatého na plemeno holštýnské. V průběhu šesti let se podařilo zvýšit užitkovost z 15,3 litrů na současných 26,9 litrů mléka a navýšit počet dojnic z 800 na 1090 kusů. Také došlo ke zlepšení zdravotního stavu a snížení úhynu chovného skotu. V oblasti živočišné výroby firma investovala do vybudování hnojných koncovek ve střediscích Jevišovice a Hevlín 23 mil. Kč. Ještě letos bude zahájena výstavba nové produkční stáje pro 414 ks dojnic a vybudována nová dojírna s plánovanou investicí 45 mil. Kč. Cílem je zvýšení produktivity práce soustředěním dojnic na jednu farmu. Poté, co byl v roce 2010 ukončen chov býků, byl znovu v roce 2012 obnoven. Farma dnes chová 350 jatečných býků podle švýcarského patentu Qualivo, který je dosud jediný v České republice. Rostlinnou výrobu společnost provozuje na celkem na 7300 hektarech půdy. V rámci provozování rostlinné výroby má díky množství chovaného skutu výrazný pícninářský program. Osevní plán zahrnuje mimo plodiny pro výrobu objemných krmiv i pěstování obilovin, kukuřice a řepky. Osetí řepkou činí maximálně 18 % výměry, což nepřekračuje průměr okolních podniků. Výnosy společnosti jsou pak srovnatelné s průměrem v okresu Znojmo. Silná živočišná výroba umožňuje obhospodařovanou půdu hnojit statkovým hnojem, což nepochybně přispívá k zlepšování kvality obdělávané půdy zejména v dlouhodobém horizontu.
V oblasti výroby extrudátů a krmných směsí bylo upuštěno od velkovýroby a firma se zaměřila na výrobu směsí pro maloobchod, výrobu speciálních krmných směsí a směsí pro skot. Od roku 2011 tato výroba meziročně narůstá o 15 až 20 procent, přičemž se neustále rozšiřuje sortiment i síť prodejen s hospodářskými potřebami.
Společnost AGRO Jevišovice se dokázala velmi dobře vypořádat s nelehkou minulostí, kdy ještě přednedávnem byla v podstatě zdevastovaná a na pokraji krachem. Nový majitel nastartoval ozdravný proces, firma dnes prosperuje, zaměstnává 140 lidí a patří k významným zemědělským společnostem na jižní Moravě.