Společnost Agrofert odmítá tvrzení o fyzickém napadení Vojtěcha Rady

4. 4. 2018

Společnost Agrofert tímto odmítá tvrzení pana Vojtěcha Rady, že byl při potyčce se zaměstnancem společnosti Agro Jevišovice, traktoristou Milanem V. „napaden a škrcen kravatovým chvatem“. Takové tvrzení uvedl pan Rada při lékařském vyšetření. Podle výpovědi našeho zaměstnance Milana V. však není takové tvrzení pravdivé, což potvrdil i svědek incidentu Jiří A. Při podání vysvětlení Policii ČR traktorista Milan V. uvedl:

„Dne 27.3.2018 od 12:00 hod. jsem jako zaměstnanec Agro Jevišovice, a. s., prováděl orbu pole, které se nachází vpravo před obcí Boskovštejn ve směru od Jevišovic. Zde se mnou ještě pracoval Jiří A. z Jevišovic, který jezdil ve svém traktoru. Když jsme společně zastavili na okraji pole v blízkosti silnice, všiml jsem si, že na silnici stojí nějaké terénní vozidlo a vedle něho stojí muž, který držel v ruce mobilní telefon a snažil se nás natáčet. Byl od nás tak 20 metrů. Sdělil jsem mu, že si nepřeji, aby mě natáčel. Současně jsem se ho zeptal, proč nás natáčí, kdy on mi sdělil, že si může natáčet, co chce a že nemá jinou možnost. Toto mě naštvalo a přistoupil jsem k němu, kdy jsem mu chtěl zabránit v natáčení a vzít mu jeho telefon. Když jsem se k němu natahoval, tak muž se ohnal a udeřil mě rukou do obličeje, do levé tváře. Chvíli jsme se o telefon přetahovali a poté jsem se vrátil k traktoru. Muž v natáčení pokračoval. Vylučuji, že bych muže nějak udeřil, žádné zranění jsem mu nezpůsobil. Já mám po úderu na levé tváři červený šrám. Ošetření jsem nevyhledal. Muž, který nás natáčel, je syn předsedy družstva Agro Boskovštejn pana Bohumíra Rady, ale nevím, jak se jmenuje.“

Společnost Agro Jevišovice plně stojí za svým zaměstnancem a vyjadřuje mu důvěru a podporu.

Pro úplnost připojujeme i nedávné stanovisko k souvisejícímu neoprávněnému hospodaření na našich pozemcích ze strany zemědělce Bohumíra Rady:

Zemědělec Bohumír Rada neoprávněně hospodaří na pozemcích Agro Jevišovice

  • Pan Rada se pokouší neoprávněně hospodařit na cizím pozemku, který má nyní právoplatně v nájmu akciová společnost AGRO Jevišovice. Zatím na části pozemků rozmetal čistírenské kaly smíchané se statkovými hnojivy.
  • Jeho počínání jsme neprodleně oznámili na linku 158 a podali trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu neoprávněného užívání nemovitosti. Věc nyní prověřuje kriminální policie ve Znojmě.
  • Právo je zcela jednoznačně na naší straně, což potvrdil i Okresní soud ve Znojmě, který v minulosti pravomocně zamítl žalobu pana Rady, resp. společnosti AGRO BOSKOVŠTEJN s.r.o. o ochranu držby daných pozemků.
  • Pan Rada nemá k  daným pozemkům jakékoli užívací právo. Podnájemní vztah, na základě kterého v minulosti pozemky užíval, byl řádně ukončen k 30. září 2017.
  • Právoplatným a jediným nájemcem je nyní společnost AGRO Jevišovice, a.s. z koncernu Agrofert. Je zapsána jako uživatel ve veřejném registru pozemků LPIS.
  • Radou aplikované kaly jsme zapravili radličkovým podmítačem, což je postup, který ukládá platná právní úprava.
  • Na uvedených pozemcích nejsou zasety žádné plodiny. Nemůže být žádná řeč o likvidaci úrody.
  • Jde jen o křečovitou snahu pana Rady se mediálně zviditelnit v rámci vzájemných soudních sporů.
  • Existuje však důvodná obava, že pan Rada na těchto cizích pozemcích v nejbližších dnech neoprávněně zaseje, což již jednou předvedl před třemi lety.
  • Budeme se proti nezákonným krokům pana Rady bránit.