Odmítáme narčení, že „AGROFERT dělá mrtvého brouka“

4. 12. 2017

Deník referendum zveřejnil rozhovor s Josefem Stehlíkem, v němž je koncern AGROFERT obviňován z nečinnosti ve věci řešení vlastnictví obhospodařovaných pozemků. Dále se v rozhovoru objevuje nařčení, že AGROFERT vědomě brání vyřešení užívání obhospodařovaných pozemků. Obě tvrzení jsou přitom založena na smyšlenkách pana Stehlíka bez jakéhokoliv podkladu. Není bez zajímavosti, že pan Stehlík kritizuje velké podniky, ovšem užívání pozemků s nejasným vlastníkem se týká i drobných zemědělců, které sdružuje Asociace soukromého zemědělství.

Na rozdíl od řady jiných subjektů mají společnosti koncernu AGROFERT zájem na tom, aby byla vlastnická struktura užívaných pozemků vyřešena. Kromě toho zemědělské společnosti AGROFERTu za obhospodařované pozemky odvádí daň z nemovitostí. Společnosti koncernu AGROFERT jsou také připraveny po dohledání vlastníků vyplatit nájemné či pachtovné – právě z toho důvodu jsou v účetnictví vytvářeny dohadné položky.

Za absurdní výmysl pak považujeme vyjádření pana Stehlíka o tom, že AGROFERT pěstuje jen řepku a obilí. Na rozdíl od jiných subjektů dodržují zemědělské společnosti koncernu AGROFERT doporučené osevní postupy, zejména ten pětihonný. O plodinách, jimiž mají společnosti koncernu AGROFERT osetá pole, jsme navíc informace zveřejnili již v minulosti. Zemědělské společnosti AGROFERTu se navíc věnují i živočišné výrobě. Roční produkce mléka činí přes 122 milionů litrů, produkce hovězího masa činí přes 3 tisíce tun, u vepřového masa produkce přesahuje 48 tisíc tun, ročně je na trh dodáno skoro 250 milionů vajec či téměř 71 tisíc tun drůbeže. Jen z těchto základních informací je vidět, že pan Stehlík vůbec neví, o čem mluví. Věříme ale, že se jednalo jen nepozornost nebo nedopatření.

Na závěr jen dodáme, že Zuzana Vlasatá již v minulosti prokázala svoji schopnost lhát a manipulovat s fakty tak, aby za jakoukoliv cenu pošpinila koncern AGROFERT, respektive jeho bývalého akcionáře. I přes zavádějící texty plné výmyslů, pod nimiž je Zuzana Vlasatá podepsána, naštěstí dokáže politický boj této dámy většina čtenářů odhalit.