Jednání Rady Českého rozhlasu: reportáž o pozemcích mohla být účelová proti koncernu AGROFERT

11. 12. 2017

Na 11. veřejném zasedání Rady Českého rozhlasu (ČRo) ze strany radních zaznělo, že reportáž (článek) Janka Kroupy o pozemcích s nejasným vlastníkem měla být lépe zpracována a její znění i načasování zavání účelovostí. Generální ředitel Českého rozhlasu k tomu na jednání uvedl, že není přesvědčen o tom, že celá „kauza“ kolem pozemků není pouze účelovou záležitostí. O dalším vývoji bude generální ředitel Radu Českého rozhlasu informovat zhruba za měsíc.

Zápis z jednání je k dispozici zde: http://www.rozhlas.cz/rada/zapisy17/_zprava/zapis-z-11-verejne-schuze-rady-ceskeho-rozhlasu-29-11-2017--1772612, přičemž projednávání reportáže je přímo na audiozáznamu z jednání, a to v záznamu s označením „Zvukový záznam z 11. veřejného zasedání Rady Českého rozhlasu (29. 11. 2017) -3/3“. Záznamy jsou veřejně dostupné na uvedeném odkazu na stránce zcela dole.

Pro dokreslení situace uvádíme, že i samotná Agrární komora ve svém stanovisku k užívání pozemků s nejasným vlastníkem píše (citujeme): „Přitom se v zemědělství jedná o poměrně rozšířenou praxi (podle oblasti se týká 3 až 5 % zemědělských pozemků, tedy několika stovek tisíc hektarů), které se vzhledem k struktuře vlastnických vztahů v České republice (30 tisíc zemědělských podnikatelů hospodaří na čtyřech milionech hektarů zemědělské půdy, která má více než tři miliony vlastníků), nelze zcela vyhnout.“ Celá zpráva je dostupná na webu Agrární komory ČR.