Vyjádření společnosti AGROFERT k jednání Poslanecké sněmovny

16. 3. 2017
Společnost AGROFERT tímto reaguje na včerejší jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Společnost AGROFERT tímto reaguje na včerejší jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde poslanci mimo jiné řešili některé historické finanční a účetní operace v našem koncernu. Někteří politici a novináři použili v uplynulých dnech ve snaze očernit naši firmu řadu slovních termínů, od daňové optimalizace až po pojem „daňové podvody“.

Něco takového musí naše společnost absolutně odmítnout. Koncern AGROFERT je jednou z největších českých firem. V regionu střední Evropy sdružuje přes 200 dceřiných firem, zaměstnává více než 33 tisíc zaměstnanců a v loňském roce dosáhnul celkového nekonsolidovaného obratu ve výši 225 miliard korun. Firmy koncernu spadají pod dohled specializovaného finančního úřadu a byly pod jeho kontrolou i před vstupem našeho bývalého akcionáře pana Andreje Babiše do veřejných funkcí.

Diskuse na půdě Poslanecké sněmovny se vedly především o dvou tématech: O akvizici některých firem (Profrost, Afeed a Afeed SK) z let 2009 až 2011 a o vydání dluhopisů společnosti z roku 2012. Necháváme stranou skutečnost, že všechny tyto události se uskutečnily před vstupem našeho někdejšího akcionáře do politického života. Ovšem i bez ohledu na to musíme konstatovat a zopakovat, že veškeré transakce proběhly naprosto v souladu se zákonem.

Pokud jde o akvizici uvedených společností, nákup firem měl bez jakýchkoli pochybností obchodní logiku. Začlenění firem do koncernu jednoznačně navazovalo na dosavadní výrobní a obchodní aktivity naší skupiny. Nákup firem splňoval všechny potřebné zákonné povinnosti. Je absurdní, pokud někdo tvrdí, že jsme si tyto akvizice mohli odečíst z daní. Mezi základní podnikatelská pravidla patří nemožnost odečtu hodnoty akvizic z daní. Taková skutečnost se pouze projeví v rozvaze firmy, a to v nárůstu finančních investic. Správnost našich kroků potvrzuje i fakt, že uvedené společnosti jsou dnes vysoce ziskové. Každá ze společností vloni dosáhla zisku před zdaněním přibližně ve výši 80 mil. Kč. Mylné jsou také informace, že tyto akvizice jsme financovali z prostředků získaných z dluhopisů. Šlo o naše vlastní zdroje z doby před vydáním dluhopisů.  

Pokud jde o tolik diskutovanou emisi dluhopisů z roku 2012, i zde musíme zopakovat, že jsme postupovali naprosto v souladu s platnými zákony a nejsme si vědomi jakéhokoli pochybení či nelegálních kroků. Jsme přesvědčeni, že ke stejnému závěru dojdou i vyšetřovací orgány státní správy. Dluhopisy jsme vydávali z důvodu zajištění dlouhodobého financování chystaných investic naší společnosti. Taktéž desetiletý úrok ve výši 6 % p. a. považujeme za zcela standardní, navíc podpořený znaleckým posudkem.

Znovu opakujeme, že jakékoli naše kroky jsou pod stálým dohledem finančních úřadů a renomovaných auditorských firem.

Bohužel neustálé útoky na naši firmu nás poškozují nejen v očích našich zaměstnanců, ale i obchodních partnerů a u široké veřejnosti. Poškozují naše dosavadní dobré jméno tradiční české firmy, jejíž součástí jsou i firmy se stoletou historií. Proto nám nezbývá než se bránit a pokusit se očistit alespoň touto cestou. Představenstvo společnosti AGROFERT ujišťuje jak zaměstnance firmy, tak obchodní partnery, zákazníky i financující banky, že veškeré kroky vždy činilo a činí v souladu s platným právem a žádné nezákonné činnosti se nikdy nedopustilo. Proto se nás velmi dotýká, pokud někdo v souvislosti s naší firmou hovoří o jakýchkoli podvodech. S politováním musíme konstatovat, že jsme se bohužel stali rukojmím politické rétoriky a politického boje v letošním volebním roce.

Představenstvo AGROFERT, a. s.