Společnosti LOVOCHEMIE a PREOL otevřely brány veřejnosti

15. 5. 2018
V sobotu 12. května proběhl Den otevřených dveří ve společnostech Lovochemie a PREOL v Lovosicích

Společnosti Lovochemie a PREOL pojaly den otevřených dveří jako možnost odprezentovat se veřejnosti při příležitosti dokončení zásadních investic, které významně přispívají k ekologicky šetrnější výrobě a bezpečnosti podniků. Celý tým, který akci organizačně zajišťoval, čítal přes padesát lidí. Zaměstnanci prezentovali obě společnosti v několika tématech – investice, ekologie, výrobkové portfolio, spolupráce se školami, péče o zaměstnance apod.
Libuše Tomanová z personálního úseku Lovochemie k akci uvedla: „Firma se věnovala zejména investicím do výrobních technologií a zaměřila se na to, aby byli ekologicky šetrnější. Ekologický aspekt se netýká jen výroby hnojiv, ale i energetiky nebo nové mechanicko biologické čističky odpadních vod. Dále proběhla řada investic pro zvýšení bezpečnosti jako například páteřní rozvod čpavku nebo modernizace budovy hasičského sboru včetně jejího vybavení a nového podnikového dispečinku.“
Návštěvníci se mohli na dni otevřených dveří přesvědčit, že společnosti Lovochemie a PREOL jsou dobrými sousedy, kteří intenzivně podporují svůj region, a to od spolupráce s okolními obcemi přes podporu neziskových organizací věnujících se dětem a mládeži nebo sociálně znevýhodněným skupinám. Pro děti byl připraven zábavný doprovodný program v podobě chemických pokusů nebo soutěže v kreslení.