Prohlášení společnosti Vodňanská drůbež k výskytu aviární influenzy na území ČR

5. 1. 2017
Do stanovených ochranných pásem nespadá žádný chov ani porážka společnosti