Nadace AGROFERT oslaví 5 let svojí existence. Etablovala se mezi největší firemní nadace v České republice

18. 5. 2017
Na akci přijalo pozvání na 2500 podpořených dětí a dospělých

Nadace AGROFERT je v oblasti charity a pomoci potřebným aktivní již 5 let. Toto půlkulaté výročí bude završeno oslavou, která se uskuteční 20. května 2017 na farmě Čapí hnízdo ve středočeských Olbramovicích. Za dobu svojí existence Nadace AGROFERT podpořila tisíce rodičů samoživitelů, tisíce jednotlivců ve složité životní situaci, stovky organizací, které dále pomáhají cílovým skupinám od hendikepovaných dětí až po seniory a služby paliativní péče, podpora byla poskytnuta také desítkám hasičských sborů, folklorních souborů či sportovních klubů, které se ve svém okolí starají o kulturní život komunity. Nadace AGROFERT umožňuje také aktivní trávení volného času bezmála 3700 dětem ve Sportovních centrech napříč Českou republikou. Díky tomu se za 5 let své existence dostala mezi top 5 firemních nadací v Česku.

„Když jsme Nadaci AGROFERT zakládali, tak jsme nečekali, že tak rychle vyroste. Jsem rád, že pomáháme v celé škále oblastí. Zaměřujeme se na děti, seniory, ale i hasiče či umělecké soubory. To se mi moc líbí, protože aktivně hledáme oblasti, na které jiné nadace příliš často nemyslí. Příkladem mohou být grantová řízení určená na pokrytí provozních nákladů organizací, které dále pomáhají třeba rodičům samoživitelům. To je pro příjemce grantu zásadní přínos, protože bez zaplacení nájemného nebo energií by prostě nemohli existovat,“ říká Andrej Babiš, předseda Správní rady Nadace AGROFERT. Během 5 let své existence Nadace AGROFERT definovala hlavní oblasti, do nichž směřuje většina finančních prostředků. „Patří sem zejména podpora rodičů samoživitelů, podpora hendikepovaných dětí i dospělých, pomoc rodičům dětí s dětskou mozkovou obrnou, dále podpora hospiců, chráněných dílen a azylových domů, hasičský fond, podpora folklorních souborů a v neposlední řadě Sportovní centra Nadace AGROFERT, pomocí kterých dáváme možnost aktivně trávit volný čas i těm dětem, jejichž rodinný sociální status by to jinak kvůli finanční náročnosti sportovních kroužků vůbec neumožňoval. Sportovní centra jsou v České republice unikátním projektem, takže jsme rádi, že je jich v provozu nyní víc než 100 po celé republice,“ dodává Monika Babišová, členka správní a vědecké rady Nadace AGROFERT.
Oslava půlkulatého výročí Nadace AGROFERT proběhne v sobotu 20. května 2017 na farmě Čapí hnízdo. „Na akci jsme pozvali téměř 3 tisíce lidí z řad podpořených jednotlivců i organizací. Chceme s nimi během dne plného zábavy oslavit jednak naše výročí, ale také je odměnit za aktivní práci a snahu zlepšovat svoje okolí. Pro děti to pak bude příjemný výlet, který završí koncert kapely Kryštof,“ doplňuje Zuzana Tornikidis, ředitelka Nadace AGROFERT.

Několik čísel o Nadaci AGROFERT:
•    podpora pro 196 hasičských sborů v celkové částce 13 759 527 Kč;
•    sportování ve více než 100 Sportovních centrech Nadace AGROFERT pro téměř 3700 dětí;
•    příspěvek na celkem 348 měsíců intenzivní rehabilitace pro osoby s hendikepem;
•    pomoc a cesta k vlastnímu bydlení pro více než 700 osamělých rodičů s dětmi;
•    příspěvky na více jak 600 invalidních vozíků;
•    příspěvky na pořízení bezmála 250 automobilů pro hendikepované;
•    finanční pomoc pro 1 147 rodičů samoživitelů;
•    pomoc pro 2 947 dětí vyrůstajících pouze s jedním z rodičů;
•    zaplacené obědy pro více než 150 dětí, které by jinak skončily bez jídla;
•    celková poskytnutá finanční podpora za 5 let existence Nadace AGROFERT činí 225 917 200 Kč.

V současnosti Nadace AGROFERT podporuje či realizuje kromě jiných aktivit i tyto projekty:
•    Vítr ve vlasech – společně se spolkem Černí koně vznikají handbiky pro hendikepované děti;
•    Romská stipendia – speciální projekt s organizací ROMEA na podporu vzdělávání Romů;
•    Krizový fond pomoci – společně s Nadací Terezy Maxové je fond určen rodinám, kterým hrozí odebrání dítěte do ústavní péče z ekonomických důvodů;
•    Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice – Nadace AGROFERT je partnerem této tradiční globální výstavy;
•    Mezi ploty – Nadace AGROFERT se na akci podílí jakožto jeden z partnerů.
Kromě výše uvedených aktivit se Nadace AGROFERT angažuje v celé řada dalších charitativních a neziskových projektů, které podporuje především finančně.

Co o Nadaci AGROFERT říkají naši partneři?
„S Nadací AGROFERT spolupracujeme od podzimu 2013 v rámci Krizového fondu pomoci, který se snaží nabídnout účinnou pomoc rodinám v těžké životní situaci. Fond je výjimečný v tom, že je otevřen celoročně a rychle reaguje na potřeby ohrožených rodin. Věřím, že úspěšná spolupráce bude i nadále pokračovat,“ uvedla Tereza Maxová, patronka Nadace Terezy Maxové dětem.

„Chtěl bych Nadaci AGROFERT poděkovat za podporu. I díky ní se mohu věnovat sportu, který naplňuje celý můj život,“ říká Arnošt Petráček, plavec a olympijský vítěz z letních paralympijských her Rio de Janeiro 2016.

„Linka důvěry Dětského krizového centra přijala v roce 2016 celkem 4 000 kontaktů týkajících se ohrožených dětí. Tedy těch, které se potýkají s důsledky týrání, sexuálního zneužívání, vyhrocených konfliktů v rodině, s dopadem rozvodu rodičů či závislostmi rodičů. Dále se jedná o děti, které jsou svědky domácího násilí, účastníky tragických nehod, ohrožené kyber-riziky či šikanou. Díky významné finanční podpoře Nadace AGROFERT mohl být po celý rok 2016 zachován velmi důležitý non-stop provoz Linky důvěry Dětského krizového centra, čímž se zvýšila dostupnost odborné pomoci pro ohrožené děti z celé České republiky, a to v kteroukoliv denní i noční hodinu,“ upřesňuje Zora Dušková, ředitelka Dětského krizového centra.

„Díky podpoře Nadace AGROFERT mohou klienti více než 50 domovů seniorů z celé České republiky a ze Slovenska soutěžit v jízdě na rotopedech a šlapadlech. Celá akce Jedeme v tom společně 2017 by bez partnerů nebyla realizovatelná a nás moc těší, že i díky Nadaci AGROFERT mohou senioři trávit aktivně svůj volný čas a zlepšovat si fyzičku,“ dodává Jan Vavřík, ředitel Domova pro seniory Vrbno a zakladatel projektu Jedeme v tom společně.

„Nadace AGROFERT nám umožňuje dlouhodobou pomoc komerčně sexuálně zneužívaným dětem a mládeži, stejně jako pomoc obětem obchodování s lidmi. Přestože se jedná o společensky opomíjené téma, tak je pomoc těmto cílovým skupinám velmi důležitá. Bez našich partnerů bychom tzv. dětem ulice nemohli poskytnout ochranu a ukázat jim cestu k lepšímu životu. Děkujeme,“ dodává László Sümegh, předseda Projektu Šance.
 
O Nadaci AGROFERT – Pomáhat srdcem
V koncernu AGROFERT platí, že jsou podniky nejenom významnými ekonomickými subjekty a zaměstnavateli v regionech České republiky, ale že mají také velkou odpovědnost vůči svému okolí. Proto v roce 2011 vznikla Nadace AGROFERT, která sjednotila strategii charitativních činností. Společnosti koncernu AGROFERT ji od data jejího založení podpořily dary v souhrnné výši přes 260 miliónů korun. Tyto prostředky slouží k realizaci řady projektů. Sportovními centry pro děti počínaje a Fondem pro rodiče samoživitele konče. Nadace přispívá nejenom neziskovým organizacím na rozvoj jejich aktivit či na zlepšení jejich materiálně-technického vybavení a podmínek činnosti, ale věnuje se i žádostem individuálních žadatelů. Více informací na www.nadace-agrofert.cz.