Evropské ocenění pro Duslo

13. 7. 2017
Společnost Duslo Šala se zařadila mezi Zdravá pracoviště pro všechny bez rozdílu věku.

V soutěži vyhlašované Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci se v konkurenci 23 evropských zemí stala jednou z 16 oceněných firem v Evropské Unii.
Duslo evropskou porotu zaujalo propracovaným konceptem zaměřeným na podporu zdraví zaměstnanců bez rozdílu věku. Firma se dlouhodobě řadí k podnikům s malým počtem pracovních úrazů, vysokou kvalitou bezpečnosti práce a vybavením moderními ochrannými pomůckami. Jako jedna z mála společností na Slovensku si ponechala provoz polikliniky s ordinacemi širokého spektra specializovaných lékařů. Zaměstnancům, kteří se starají o své rodiče nebo příbuzné, nabízí denní stacionář pro seniory.
Soutěž oceňující zdravá pracoviště pro všechny bez rozdílu věku je součástí kampaně, která se snaží zaměstnancům a zaměstnavatelům poskytnout praktické a jednoduché nástroje a ulehčit tak management bezpečnosti práce v souvislosti se stárnutím populace a potřebou zvyšování věku odchodu do důchodu.
Cílem ocenění udělovaných v této soutěži je uznat společnosti a organizace, které prokázaly výjimečnost a inovativnost, mají účinné metody na podporu udržitelné práce v kontextu stárnutí pracovní síly, holistický přístup k řízení bezpečnosti práce a zabezpečení prevence rizik.