Duslo otvára najmodernejšiu výrobňu čpavku v Európe

13. 9. 2018
Duslo, a.s. je najväčší výrobca priemyselných hnojív na Slovensku a teraz sa zaradil medzi európsku špičku. Svoju pozíciu spoločnosť potvrdila vďaka otvoreniu novej výrobne Čpavok 4. Investícia predstavovala 310 miliónov eur.

 Aj vďaka najmodernejšej jednotke Čpavok 4 udrží Duslo, a.s. zamestnanosť a naďalej bude najväčším zamestnávateľom v regióne.

Spoločnosť Duslo, a.s., ktoré je domácim lídrom a významným výrobcom hnojív v strednej a východnej Európe, od podpísania kontraktu v októbri 2014 teraz definitívne ukončila výstavbu novej výrobne Čpavok 4. Vďaka nadčasovej výrobni sa spoločnosť ocitla v európskej špičke výrobcov čpavku z hľadiska hospodárnosti energetickej náročnosti a objemu emisií. Nová výrobňa čpavku spĺňa najprísnejšie požiadavky európskej legislatívy. Po jej úplnom spustení sa zvýši spoľahlivosť a bezpečnosť pri prevádzkovaní a manipulácii s vyrobeným čpavkom, pričom sa zlepší vplyv na životné prostredie znížením emisií a produkcie odpadových vôd.

„Energetická náročnosť výroby čpavku a jej ekologické dopady sú kľúčové nielen pre Duslo, ale aj pre Slovensko. Výstavba prevádzky a jej spustenie zaradila náš závod medzi európsku technologickú špičku v chemickom priemysle. Výrobňa Čpavok 4 je natoľko konkurencieschopná, že jej prínos dlhodobo pocíti aj slovenské hospodárstvo. Samozrejme nesmieme zabudnúť na oživenie regiónu vďaka množstvu voľných pracovných pozícií,“ uviedol podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ Duslo a.s. Petr Bláha.

Výroba čpavku tvorí dôležitú časť produkcie Dusla, a.s. Od prvej tony vyrobeného kvapalného čpavku v januári 1964 sa po dnešok vyrobilo neuveriteľných viac ako 20 mil. ton čpavku. V priebehu rokov sa však ukázala technologická zastaranosť prvých výrobní, ich vysoká energetická náročnosť a nízka ekonomická efektívnosť. Postupom času a opotrebovania boli výrobne Čpavok 1 a 2 odstavené. Výrobňa Čpavok 3 vyrábala 1300 ton denne. Už v roku 2011 sa ukázala potreba ďalšieho rozvoja podniku, k čomu bolo nutné zvýšiť kapacitu výroby. V roku 2014 sa preto rozhodlo o výstavbe novej výrobne čpavku – modernejšej, ekologickejšej, energeticky menej náročnejšej.

 

Nová moderná výrobňa

Na základe štúdií z roku 2011, ktoré ukazovali, že z pohľadu zefektívnenia výroby čpavku je rentabilnejšia a výhodnejšia nová výrobňa, než úprava pôvodnej, vznikol projekt jedinečnej výstavby výrobne Čpavok 4. V októbri  2014 bol podpísaný kontrakt, nasledovali projekčné práce a schvaľovacie procedúry na úradoch, v januári 2016 nadobudlo právoplatnosť integrované stavebné povolenie, vo februári 2016 bol poklepaný základný kameň a vo februári 2018 začal pracovať nábehový tím s uvádzaním jednotky do prevádzky. V júli 2018 dosiahla prevádzka garantované parametre, nabehla výroba a bol vykonaný garančný test.

 

Koncern Agrofert má dnes v Šali najšpičkovejšiu,  najmodernejšiu a najekologickejšiu  výrobňu čpavku nie len na Slovensku, ale aj v celej Európe. Súčasťou stavby Čpavok 4 je aj výstavba novej cirkulačnej stanice chladiacej vody CV6, novej úpravne kondenzátu, modernizácie skladu čpavku a zabezpečenie potrebných nadzemných a podzemných potrubných rozvodov.

 

Investícia a rozvoj regiónu Šala

Projekt modernizácie výroby čpavku si vyžiadal investíciu vo výške 310 miliónov eur. Keďže ide o mimoriadne vysokú investíciu, navyše s charakterom výroby ovplyvňujúcim i európske krajiny, Duslo, a.s. získalo investičný stimul v podobe daňovej úľavy do výšky maximálne 58 miliónov eur po dobu 10 rokov.

Generálnym dodávateľom stavby  je spoločnosť TechnipFMC Italy. Stavba je postavená podľa licencie Haldor Topsøe s niektorými časťami v sublicencii firmy BASF.

Duslo, a.s. vďaka projektu udrží zamestnanosť a naďalej bude najväčším zamestnávateľom v Šali,  ktorého počet zamestnancov sa stále pohybuje okolo  2000 . Pre región, ktorý je podľa hodnotenia zaraďovaný medzi oblasti s vysokou nezamestnanosťou a životnou úrovňou nižšou než je priemer Európskej únie, je tento projekt maximálne prínosný. „Duslo, a.s. je viac ako pol storočia z pohľadu ekonomiky regiónu stabilizujúcim prvkom. Zamestnávanie ľudí v priamej výrobe, subdodávky od dodávateľov z regiónu, aj príspevky do športu, kultúry, zdravotníctva, či sociálnych vecí sú pre náš život i rozvoj veľmi dôležité. Aj preto nás významná investícia potešila,“ uviedol primátor Šale Jozef Belický.

 

Európska špička

V čase, kedy označuje Západ Strednú Európu za málo rozvojovú, je práve výstavba výrobne Čpavok 4 ďalšou významnou investíciou nie len pre Slovensko. Práve investovanie do vyspelých technológií znamenajú pre slovenské podniky veľkú konkurencieschopnosť. „Tento projekt nám dáva istotu, že v dobe, keď sa investori pohybujú po celom svete a nemajú problém premiestňovať svoje výrobné kapacity, tak s Duslom, a.s. môžeme na niekoľko desaťročí počítať,“ uzavrel Belický.

 

Zaujímavosti a fakty

 • Výrobňa Čpavok 4 je vybudovaná na ploche 385 x 110 metrov
 • Technológiu jednotky tvorí viac ako 496 individuálnych zariadení,  10 reaktorov, 167 elektrických spotrebičov
 • 3605 meracích prístrojov, z toho 2089 je sledovaných alebo ovládaných riadiacim systémom.
 • Zariadenia prepojujú potrubia, ktoré tvoria 2242 vetiev.
 • Od januára 2016 do januára 2018 bolo na stavbe odpracovaných 2,79 mil. hodín, z toho 2,6 mil. hodín v robotníckych profesiách.
 • rozsiahly školiaci program budúcej obsluhy trval celkom 16 mesiacov. Celkom bolo preškolených viac ako 100 osôb.
 • Preprava najrozmernejších aparátov trvala z bratislavského prístavu do podniku tri dni. Počas montáže sa používal jeden z najväčších žeriavov v Európe s nosnosťou 1200 t.
 • Výrobná kapacita 1600 t/deň
 • Energetická náročnosť pod 29 GJ/t vyrobeného čpavku
 • Nižšia produkcia odpadových vôd
 • Produkcia emisií CO2 pod úrovňou 1,619 t CO2/t čpavku