Chemie není nuda a má budoucnost. Podporujeme chemické vzdělávání

5. 2. 2018
Lovochemii navštívil hejtman Ústeckého kraje

Hejtman Ústeckého Kraje Oldřich Bubeníček navštívil 2. února Lovochemii. Stěžejním tématem setkání s vedením společnosti byla podpora chemického a technického vzdělávání a propagace chemie jako perspektivního oboru s širokým uplatněním na trhu práce.

Generální ředitel společnosti, Ing. Petr Cingr, na setkání prezentoval ativity společnosti Lovochemie v oblasti vzdělávání, přípravy na budoucí povolání, stipendijní program Lovochemie a spolupráci se vzdělávacími institucemi na úrovni mateřských, základních, středních a vysokých škol. Více informací naleznete zde.