Agrotec se ohrazuje proti nepravdivému tvrzení státního zástupce

13. 2. 2017
Společnost Agrotec se důrazně ohrazuje proti nepravdivému tvrzení dozorujícího státního zástupce Vrchního státního zastupitelství

V uplynulých dnech byly některými médii, mimo jiné i veřejnoprávní Českou televizí v pořadu Otázky Václava Moravce, široce komentovány výroky státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze Mgr. Zdeňka Matuly ve věci nepravomocného zastavení trestního stíhání společnosti Agrotec. Ačkoli se společnost Agrotec nechtěla k průběhu dosud běžícího trestního řízení vyjadřovat, musí s ohledem na dehonestující obsah těchto informací uvést následující.  
Společnost Agrotec se důrazně ohrazuje proti nepravdivému tvrzení uvedeného dozorujícího státního zástupce Vrchního státního zastupitelství, které bylo původně citováno Českou tiskovou kanceláří ve zprávě „Agrotec (trestný) čin spáchal. Stíhání zastavila změna zákona“, kde Mgr. Matula uvádí: „Soud tedy dospěl k závěru, že se skutek stal, je trestným činem, spáchala ho obviněná právnická osoba, ale zanikla trestnost….“ .  
Toto tvrzení dozorujícího státního zástupce Mgr. Zdeňka Matuly je nepravdivé. Městský soud v Praze se otázkou viny společnosti nezabýval a v rozhodnutí o zastavení trestního stíhání k žádnému závěru o vině společnosti Agrotec nedošel. Takový závěr ostatně ani přijmout nemohl, poněvadž ve věci ještě nebylo nařízeno hlavní líčení, natož meritorně rozhodnuto. Městský soud v Praze pouze konstatoval, že společnost splnila podmínky stanovené novelou zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a tudíž její další trestní stíhání není možné. Text rozhodnutí Městského soudu v Praze máme stejně jako dozorující státní zástupce k dispozici. Ostatně ke zcela stejným právním závěrům došel právě dozorový státní zástupce Mgr. Matula již v přípravném řízení, kde zastavil svým rozhodnutím stíhání České pošty.  To mu však nebránilo v tom, aby v zásadě za stejné situace společnost Agrotec obžaloval.
Jedním ze základních principů trestního řízení je zásada presumpce neviny. V trestní věci, vedené proti společnosti Agrotec a dalším osobám, nebylo dosud vydáno konečné rozhodnutí o vině. Každý, včetně dozorového státního zástupce, musí danou okolnost respektovat a vinu obžalovaných spekulativně nepředjímat. Společnost Agrotec se cítí být hrubě zkreslenými výroky Mgr. Zdeňka Matuly poškozena a trvá na svém stanovisku, že se nedopustila žádného nelegálního jednání.