Příběh značky Penam

10. 9. 2020

Příběh značky Penam – vznik a současnost

Historie pekáren Penamu sahá několik desetiletí do minulosti, ale značka jako taková letos slaví 20 let od svého vzniku.

Společnost Penam spol. s.r.o. vznikla sloučením dvanácti tradičních moravských výrobců mlýnsko-pekárenského průmyslu. Cíl byl jednoznačný: sloučením tradičních výrobců a sjednocením vyráběného sortimentu produktů vybudovat pevné a trvalé postavení na trhu a dokonale uspokojovat vzrůstající nároky a potřeby co největšího počtu odběratelů a zákazníků.

Aby byla nově vzniklá společnost schopna naplnit všechny stanovené cíle, byl velký důraz kladen na dodržování nově stanovených vnitropodnikových norem, principy řízení a pružnou reakci na požadavky na trhu. V prvních měsících rovněž docházelo ke změnám v zařazení pracovníků, vznikaly požadavky na přeškolování a vzdělávání. Rovněž se musel sjednotit sortiment a zvýšit produktivita práce výraznou specializací výroby. Nebylo možné, aby každý provoz vyráběl celý sortiment výrobků.

V jednom z prvních rozhovorů pro firemní magazín s tehdejším generálním ředitelem panem Trčkou bylo na konci řečeno: „ Moc bych si přál, aby se Penam stal spolehlivou, pružnou, tržně orientovanou a pro konkurenci obávanou firmou, a taky moc dobře vím, že bez Vás, našich zaměstnanců, se to nemůže podařit.“ Přání pana Trčky se nejen splnila, ale hlavně výsledky předčily jeho očekávání.

Penam a současnost

Penam šel v průběhu let cestou akvizic mnoha pekáren, mlýnů a dokonce i kompletní výstavbou několika pekáren. Jako jeden z mála pekařů investoval a dále investuje, a to v řádech miliard korun.

Dnes je Penam výraznou a nejznámější značkou v pekařině na českém trhu. Svou výrobu dokonce rozšířil na Slovensko a do Maďarska. Snaží se tak být lídrem v pravém slova smyslu. Pekaři z Penamu  přichází se spoustou inovativních novinek, jako jsou například Večerní chléb nebo toustové chleby. Neustálé analyzování spotřebitelského chování a sledování trendů pak dále využívá pro nastavování inovačních plánů. Nejen tím Penam naplňuje svoji vizi být Pekařem první volby.

Díky usilovné práci všech zaměstnanců a mnoha velkým rozhodnutím nakonec Penam v minulém roce úspěšně dokončil akvizici dřívější jedničky na trhu – United Bakeries. To je příběh, který Penam píše v dnešních dnech a který ovlivňuje celou českou pekařinu.

Fotogalerie