O zemědělství s generálním ředitelem Agropodniku a.s. Trnava

17. 11. 2020

Jak na tom nyní zemědělství je? Co trápí lidi ve vašem oboru?

Nielen slovenské, ale aj európske poľnohospodárstvo, je z môjho pohľadu vo veľmi vážnom stave. Pod tvárou  konzumného spôsobu života si ľudia prestali všímať a častokrát aj vážiť úlohu vidieka a poľnohospodárstva vo svojej krajine. Je to úplne prirodzené,  lebo všetkého je dostatok a ľudia nemajú dôvod riešiť kde sa potraviny v konečnom dôsledku produkujú. Najviac nás trápi, že momentálne  dennodenne musíme verejnosť presviedčať o význame poľnohospodárstva pre krajinu a jej obyvateľov. 

Zaznamenali jste v koronavirové době výhody toho, že vaše firma patří do velkého koncernu?

Jednoznačne. Práve v takýchto chvíľach sa tento fakt ukáže ako veľmi dôležitý. Dokážeme si efektívne vymieňať informácie a hlavne v prípade problémov sa máme na koho obrátiť. Dokonca mám pocit, že akoby táto kríza ľudí  v našej spoločnosti spojila. Ľudia si uvedomili, že pracujú v spoločnosti, kde takáto kríza ukázala, že koncern je stabilným pilierom ich života. Keďže pracujeme v poľnohospodárstve a potravinárstve a jesť sa musí stále, dodalo to ľudom taký pocit stability, že aj napriek správam o prepúšťaní v iných segmentoch, v našom segmente takéto niečo nehrozí. 

Jaký dopad bude mít pandemie na ceny zemědělských komodit?

V každom segmente je to inak. Uvediem príklad sladovníckeho  jačmeňa, kde cena a dopyt výrazne poklesol. Je to spôsobené  výpadkom predaja piva. Ostatné ceny komodít si podľa môjho názoru žijú svoj štandardný život. A ako aj v bežnom roku, ich ceny ovplyvňuje vývoj vo svete ako taký. Proste štandardne je to ako na hojdačke. Dôležité je, aby sme vedeli zvážiť mieru rizika pri obchodovaní s nimi. 

Jak vás ovlivnila exportní omezení v Evropě i po celém světě?

Viac menej skoro vôbec, minimálne čo sa týka Európy. Možno trocha zo začiatku krízy si členské štáty nastavovali pravidlá prechodu kamiónov a vlakov, vo veľmi krátkej  dobe sa to vrátilo do normálu. A logistika funguje tak ako v bežných rokoch.

Mělo toto období i nějaká pozitiva pro vaše firmy?

Jednoznačne, ľudia si po dlhej dobe uvedomili, že segment a spoločnosť, v ktorej pracujeme, prináša aj v časoch celosvetovej pandémie stabilitu. Myslím, že je to najkľúčovejšie  poznanie z tejto krízy minimálne môžem hovoriť za mňa a mojich kolegov v Agropodniku a.s. Trnava. 

Do jaké míry spolupracujete se svými slovenskými/českými sousedy?

Sme historicky predurčení na spoluprácu. Nie je tam žiadna jazyková bariéra. Veľmi úzko spolupracujeme s českými spoločnosťami v rámci koncernu, či už je to centrála, AFEED, NAVOS, OSEVA, PENAM atď. Dokonca spomeniem, že veľmi úzko spolupracujeme aj so ZZN Pelhřimov, chodia nám už roky vypomáhať so svojimi kombajnami cez žatvu. Nedá  mi aj nespomenúť aj ľudí z interného auditu, ľudí z technickej podpory a logistiky. Kolegov z poľnohospodárskej divízie, ktorí nám pomáhajú s novými poznatkami zo živočíšnej a rastlin- nej výroby. Tá spolupráca je na vysokej úrovni. 

V médiích se psalo, že zemědělci přišli o drahocennou pracovní sílu z tuzemska i zahraničí. Týkalo se to i vašich firem?

Čo sa týka žatvy, kvôli koronakríze sme mali veľké obavy. Už roky k nám chodí veľa kombajnov z ČR na žatvu a báli sme sa, či sa aj k nám tento rok dostanú. Tu musím oceniť úzku spoluprácu s našimi kolegami z ČR, kde sme obidve strany kooperovali postup komunikácie s našimi rezortnými ministerstvami. 

Co se vám v době rychle zaváděných nejrůznějších opatření nejvíce povedlo?

Myslím si, že to bola  komplikovaná, ale nakoniec úspešná distribúcia ochranných pracovných pomôcok pri koronakríze. Rovnako sme veľmi dobre zvládli aj posúvanie informácií medzi našich kolegov ohľadne zavádzania nových pravidiel s tým súvisiacich. 

Jak je na tom Vaše firma  se zaváděním moderních technologií?

Moderné a efektívne technológie sú budú- cnosť poľnohospodárstva. Snažíme sa ich zavádzať každý rok do investičných plánov tak, aby sme držali krok s dobou. Možno spomeniem systém precízneho poľnohospodárstva. Rovnako mi nedá nespomenúť, že technika, ktorú nakupujeme je už dnes plná najmodernejších  technológií. Rovnako nové a moderné technológie začíname  používať pri strážení našich areálov, kde postupne tieto technológie zavádzame na všetky naše strediská.

Aktuální situace nastolila velkou důležitost digitalizace, co všechno je u vás možné řídit online a co dalšího v tomto směru plánujete?

Digitalizácia v našej spoločnosti sa prejavila aj v koronakríze. Mali sme možnosť spoznať, že moderné technológie a digitalizácie veľmi vedia ľudom pomôcť pri práci z domu tzv. home office. V podstate dnes už fungujeme tak, že na zopár klikov odkiaľkoľvek vieme dostať akýkoľvek aktuálny resp. online údaj resp. informáciu. 

DALŠÍ ZPRÁVY